آدرس : خیابان شیراز جنوبی - پلاک 20
مجتمع سبز - طبقه هشتم - واحد جنوبی
کد پستی: 1436953969
 
تماس با ما : 88058327-021
ایمیل : info@kankashgaranco.com


تحلیل های موردی: محدودیتهای هوش تجاری خودکار

تحلیل های موردی: محدودیتهای هوش تجاری خودکار
1397/07/28

نویسنده : dataversity.net اخبار

تحلیل های موردی: محدودیتهای هوش تجاری خودکار

تحلیل های موردی، BI خودکار، تحلیل داده اکتشافی، اینها ویژگیهایی هستند که شرکتها به دنبال آن هستند. و یا حداقل ویژگیهایی که تامین کنندگان هوش تجاری مدعی ایجاد آنند.


اما آیا این ابزار واقعا به سازمانها کمک می کنند؟ در کوتاه مدت بعله. اما آثار تحلیل موردی بلندمدت و مکرر بیشتر ضرر دارد تا سودمندی.
در خیلی از مواقع تحلیل موردی یا Ad hoc در پاسخ به یک رویداد انجام می شود. شاید شرکت شما نیاز داشته باشد بداند چرا یک دپارتمان در سه ماهه مورد بررسی کمتر از حد انتظار عملکرد داشته. جواب دادن به این دسته از سوالات مهم است، اما همه آنها یک ویژگی مشترک دارند که کارآمدیشان را محدود می کند. این ویژگی آن است که ما به دنبال توضیحی برای رویدادهایی در گذشته ایم. و هرچند عملکرد گذشته می تواند نمایانگر نتایج آتی باشد، ولی همیشه اینطور نیست.
مسائل دیگری هم هستند که میتوانند از وابستگی بیش از اندازه یک سازمان به تحلیل های موردی منتج شوند. بعنوان نمونه این تحلیل ها معمولا با ذهنیتی قبلی از عوامل احتمالی انجام میشوند. این ذهنیت باعث می شود تحلیلگران به جای تحلیل به دنبال اثبات نظریات خود بین داده ها جستجو کنند. از سوی دیگر، وابستگی بیش از حد به تحلیل های موردی ممکن است تحلیلگران را تشویق کند هر گونه فرضیه ای را در نظر بگیرند و در نتیجه حدس های کور بزنند.
با وجود این نواقص، ابزارهای خودکار و تحلیل های موردی داری منافعی هم هستند:
این که چابکند و در هر زمانی قابل انجام
گزارشها بسیار قابل دسترسند وقتی با استفاده از ابزارهای ابری ایجاد شوند
کاربران می توانند با گزارشها ارتباط برقرار کنند
تحلیلهای Ad hoc جایی بیشترین مشکل را ایجاد می کنند که این گزارشات در محدوده ای فراتر از مخاطبین مورد نظر آنها همرسانی شود. معمولا گزارشی که بعنوان بخشی از یک تحلیل داده اکتشافی آماده می کنید بطور گسترده ای پخش می شود، مخصوصا اگر گزارش خوبی باشد! تحلیل داده اکتشافی تقریبا همیشه برای توزیع گسترده نامناسب است.
تحلیلهای داده اکتشافی و تحلیل های موردی ابزار بسیار قدرتمندی اند، مخصوصا بعنوان نقطه آغازی برای ساخت یک استراتژی هوش تجاری که شامل مدیریت داده، گزارش های خودکار و تحلیلهای پیشگویانه باشد. مسیر تبدیل شدن به یک مجموعه داده محور، به این معنیست که شرکت باید نگاه رو به جلو داشته باشد و نه آن که در رویدادهای گذشته جا بماند.