آدرس : خیابان شیراز جنوبی - پلاک 20
مجتمع سبز - طبقه هشتم - واحد جنوبی
کد پستی: 1436953969
 
تماس با ما : 88058327-021
ایمیل : info@kankashgaranco.com


منافع کلیدی تحلیل تجاری در دنیای کسب و کار

منافع کلیدی تحلیل تجاری در دنیای کسب و کار
1397/05/12

نویسنده : dataversity.net اخبار

منافع کلیدی تحلیل تجاری در دنیای کسب و کار

اخیرا شرکت Quantzig یکی از نام های پرآوازه در زمینه راه حلهای تحلیلی، تحقیقات گسترده ای را در زمینه منافع کلیدی تحلیل تجاری در دنیای کسب و کار انجام داده و نتایج آن را منتشر کرده است.


به نظر شما متخصصان حوزه سلامت چه نگرانی هایی دارند؟ این که در صورت شیوع یک بیماری ویروسی باید چه اقداماتی انجام دهند؟ این که بیمارانی که روز قبل تحت درمان قرار گرفته اند ممکن است دچار عفونتی جدید شوند؟ این که استخدام نیرو و تامین خدمات چگونه به شکل سودآوری قابل انجام است؟ تمامی این سوالات با انجام تحلیل های پیشرفته قابل پاسخ دهی هستند. علاوه بر آن که می توان با نتایج به دست آمده هزینه های حوزه سلامت را کاهش داد.

در نتایج منتشر شده از این تحقیق، لیستی از منافع کلیدی تحلیل تجاری آمده است: 1- تحلیل تجاری در کنترل هزینه ها موثر است: معمولا دو فاکتور اصلی در شکست کسب و کارها موثرند، یکی مدیریت مالی ضعیف و دیگری برنامه ریزی غلط. تحلیل های تجاری می توانند طرح و برنامه های موجود را بازسازی کنند و برای فرمول بندی یک راهبرد مناسب و مدیریت مالی قوی برای رشد یک سازمان به کار آیند. 2- تصمیم گیری سریع و هوشمندانه: تصمیم گیری سریع برای جایابی مناسب در بازار حیاتی است. ظرفیت تصمیم گیری برای فهم درست و پیش بینی چالش های پیش روی بازار نیاز به تحلیل تجاری را توجیه می کند. تحلیل تجاری کمک می کند از دلایل عقب ماندن کسب و کار از رویدادهای بازار رمزگشایی شود و بنابراین راهبردهای مناسب برای تسریع رشد شناسایی شوند. 3- تحلیل هوشمندانه رقبا: تحلیل رقبا برای موفقیت تمامی کسب وکارها کارآمد و توصیه شده است. این تحلیل شامل مراحل فراوانی است مانند شناسایی رقبا، دریافت اهداف و راهبردهایشان، اندازه گیری نقاط قوت و ضعف، شناسایی چالشهای پیش رویشان و نهایتا انتخاب این که کدامیک از رقبا را هدف قرار دهیم.