آدرس : خیابان شیراز جنوبی - پلاک 20
مجتمع سبز - طبقه هشتم - واحد جنوبی
کد پستی: 1436953969
 
تماس با ما : 88058327-021
ایمیل : info@kankashgaranco.com


جدیدترین ترندهای هوش تجاری در سال 2018

جدیدترین ترندهای هوش تجاری در سال 2018
1397/05/20

نویسنده : BI-SURVEY.com اخبار

جدیدترین ترندهای هوش تجاری در سال 2018

صنعت IT همواره تحت تاثیر آخرین "ترندهای" فناوری و تجارت بوده و بعضا دچار تغییرات بزرگی شده که در اثر تحولاتی مانند اختراع کامپیوترهای شخصی، تحول اینترنت و فناوری ابری اتفاق افتاده است.


طی سالهای اخیر، رویدادهای جدیدی ظهور یافته اند که تاثیر عظیمی در روش کار، ساز و کار ارتباطات و همکاری و امنیت سازمانها داشته اند. در این میان ترندهای پرتاثیر صنعت IT راهبردها، عملیات و نحوه سرمایه گذاری سازمان ها را در چندین حوزه تغییر داده اند: دیجیتال شدن و امنیت شبکه به نظر بیشترین تیترها را به خود اختصاص می دهند در حالیکه چابکی، فناوری ابری، هوش مصنوعی و موبایل هم از جمله موضوعات پراهمیتند.

این ترندها را می توان به عنوان "متا ترند" در نظر گرفت که خود منشا ترندهای جدیدتری در نحوه استفاده از نرم افزار و فناوری برای هوش تجاری یا تحلیلی و مدیریت اطلاعات و یا نحوه سازماندهی استفاده از فناوری در شرکتها می شوند.

در تحقیقی توسط BARC’s BI Trend Monitor که از 2770 کاربر، مشاور و خدمات دهنده حوزه BI انجام شده تصویری جامع از آینده این فناوری با در نظر گرفتن تفاوتهای منطقه ای و صنعت-محور در بازار مربوطه به دست آمده است که در زیر میبینید. در این تحقیق افراد ذکر شده، به ترتیب اولویت نظر شخصی خود در مورد 20 ترند حوزه هوش تجاری را بیان کرده اند.نتیجه ای که از این تحقیق به دست آمده در مقایسه با اولویت های بعدی و تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته بیانگر آن است که اهمیت داده پردازی و مدیریت اطلاعات خام نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته است. بدین ترتیب موضوعات به ظاهر جالبتری مثل BI خودکار، تصویری کردن اطلاعات که در تحقیقات پیشین در اولویت بالاتری بودند در درجه های بعدی اهمیت قرار دارند. پیامی که از این موضوع دریافت می شود این است که این موضوعات بدون داده های پردازش شده ارزش چندانی ندارند.