آدرس : خیابان شیراز جنوبی - پلاک 20
مجتمع سبز - طبقه هشتم - واحد جنوبی
کد پستی: 1436953969
 
تماس با ما : 88058327-021
ایمیل : info@kankashgaranco.com


Data Governance چیست؟

Data Governance  چیست؟
1397/11/23

نویسنده : bi-survey.com/data-governance اخبار

Data Governance چیست؟

Data Governance شامل افراد، روند ها و تکنولوژی هایی است که نیاز به مدیریت دارند تا از دارایی های شرکت جهت تضمین قابل فهم بودن، درستی، کامل بودن، امنیت و قابلیت استخراج درست داده های شرکت محافظت کنند.


درون مایه Data Governance در مورد متد های بکارگیری و سازماندهی مسئولیت ها و روش های ملموس جهت استاندارد سازی، تجمیع، حفاظت و ذخیره سازی داده های شرکت میباشد.

اهداف اصلی بدین ترتیب هستند:

1 حداقل کردن ریسک

2 برقراری قوانین درون سازمانی برای استفاده از داده ها

3 بنا کردن نیازهای منطبق با سازمان

4 بهبود ارتباطات درونی و بیرونی

5 افزایش ارزش داده ها

6 تسهیل مدیریت موارد ذکر شده

7 کاهش هزینه ها

8 کمک به اطمینان حاصل کردن از ادامه روند بهینه سازی و مدیریت موجود در شرکت

 برنامه های Data Governance همیشه بر سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی در شرکت ها اثر میگذارند. برای بهره مندی بیشتر در سازماندهی و استفاده از داده ها در شرکت و هماهنگی با سایر پروژه های داده پردازی، برنامه های Data Governance باید طبق روند های تکراری و مداوم اجرا شوند.

علاوه بر رعایت ملزومات Data Governance، دیگر جنبه های مدیریت اطلاعات Data Governance نیز باید روشن باشد.

- سازمان Organization ("کجا" و "چه کسی")

- جنبه های کسب و کار Business Aspects ("چه چیزی")

- جنبه های تکنیکی Technical Aspects ("چطور")