آدرس : خیابان شیراز جنوبی - پلاک 20
مجتمع سبز - طبقه هشتم - واحد جنوبی
کد پستی: 1436953969
 
تماس با ما : 88058327-021
ایمیل : info@kankashgaranco.com


هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل فناوری های پاک

راه حل فناوری های پاک
1398/07/06

نویسنده : dundas.com/solutions/industry

هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل فناوری های پاک

شرکت های فناوری های پاک نیاز دارند که نرخ بازگشت سرمایه، ناشی از به خدمت گرفتن تکنولوژی های دوستدار طبیعت و محیط را به مشتریان خود ارائه کنند...


شرکت های فناوری های پاک نیاز دارند که نرخ بازگشت سرمایه، ناشی از به خدمت گرفتن تکنولوژی های دوستدار طبیعت و محیط را به مشتریان خود ارائه کنند، و به آنها کمک کنند تا از مزایای استفاده از منابع انرژی جایگزین در کاهش هزینه ها و تأثیرات آن بر محیط اطراف آگاه شوند.

 

گزارشگیری وتبلیغات

داشبوردها میتوانند شرایط را برای انتقال به تکنولوژی های سبز هموار کنند. یک داشبورد عمومی نشان میدهد که آن سازمان تا چه حد خود را مقیّد به بهبود شرایط محیط اطراف میداند. اینگونه تبلیغات، حسن نیّت عمومی را پرورش میدهد و میتواند خطوط تولید جدید را بهمراه مشتریان صرفه جو و آژانس های دولتی تأمین کند.

 

تحلیل انرژی های جایگزین

یک داشبورد، بهتر از هر گزارشی میتواند نشان دهد که چرا انرژی پاک میتواند استفاده از انرژی توسط مصرف کنندگان بزرگ را کاهش دهد. با مقایسه مصرف انرژی در طی زمان (از طریق سنجشگرهای هوشمند یا مانیتورهای انرژی) با نرخ زمان مصرف، سازمان ها میتوانند فواید تولید انرژی از منابع خورشیدی و بادی را  بخوبی درک کنند. بعنوان یک ارزش افزوده، انرژی ذخیره شده میتواند نرخ بازگشت سرمایه تجدید پذیر را به طرح های توسعه محلی بازگرداند که از فروش مازاد انرژی به شبکه قدرت حمایت میکند.

 

کاهش تشعشعات

داشبورد میتواند بعنوان نمایشگر هدر رفت گازهای گلخانه ای و سایر تشعشعات بکار گرفته شود. سازمان ها جهت نشان دادن تأثیرات کربن یا نمایش تلاش هوشمندانه بمنظور بکارگیری انرژی های سبز، میتوانند منابع گازهای گلخانه ای را شناسایی و کم کنند. نشان دادن این اطلاعات بر روی کیوسک ها یا نمایشگرهای تلویزیون میتواند تغییر مثبتی را بوسیله تشویق اذهان عمومی حامی محیط زیست در تمام سطوح یک سازمان بوجود آورد.