آدرس : خیابان شیراز جنوبی - پلاک 20
مجتمع سبز - طبقه هشتم - واحد جنوبی
کد پستی: 1436953969
 
تماس با ما : 88058327-021
ایمیل : info@kankashgaranco.com


هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل صنایع ساخت و ساز

هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل صنایع ساخت و سا
1398/07/15

نویسنده : dundas.com/solutions/industry

هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل صنایع ساخت و ساز

روند ساخت و ساز، درگیر بسیاری از عملیات است که نیاز به اندازه گیری و پایش دارند تا اطمینان حاصل شود که پروژه بطور کامل و به موقع پایان می یابد.


روند ساخت و ساز، درگیر بسیاری از عملیات است که نیاز به اندازه گیری و پایش دارند تا اطمینان حاصل شود که پروژه بطور کامل و به موقع پایان می یابد.

 

مدیریت پروژه

داشبوردِ نمایش وضعیت پروژه به مدیران کمک میکند تا روند تکمیل پروژه را در مقایسه با زمان یا بودجه صرف شده ارزیابی کنند، تا افزایش یا کسری بودجه را زیر نظر داشته باشند.  

با استقرار سیستم های تحلیل داده در پروژه های ساختمانی، سهامداران قادرند زمان و هزینه باقیمانده تا تکمیل پروژه را رصد کنند.

 

بهره وری نیروی کار

مشکلات بهره وری میتواند به خط مشی سازمان آسیب بزند. با استفاده از سیستم های تحلیل داده، مدیران میتوانند ساعت های بیکاری،  اضافه کاری، جابجایی کارگران، ساعت های تمرین، حوادث مربوط به سلامت کارگران و بسیاری دیگر از موارد قابل اندازه گیری مرتبط با نگهداری و بهره وری نیروی کار را دنبال کنند. تصویر سازی داده های عملکرد کارمندان به مدیران امکان میدهد، رفتارهای بد را اصلاح کنند و به رفتارهای خوب کارگران پاداش دهند و از اینکه همه افراد حاضر در تیم کاری از قابلیت های خود، بهترین استفاده را در عملکرد میکنند، اطمینان حاصل کنند. 

 

حسابداری هزینه

با زیر نظر گرفتن هزینه های قابل پیشگیری مانند حوادث غیر مترقبه، تعمیرات، زمان هدر رفت، مشکلات کارگران، زمان های بیکاری تجهیزات و نیروی کار، میتوان بودجه های پروژه را کنترل کرد.

داشبورد گزارشگیری میتواند مواد و مصالح، نیروی کار، تجهیزات و هزینه های مدیریت را در مقایسه با بودجه در اختیار سازمان برای پیش بینی دقیق تر بازار برای پروژه های آینده دنبال کند.