آدرس : خیابان شیراز جنوبی - پلاک 20
مجتمع سبز - طبقه هشتم - واحد جنوبی
کد پستی: 1436953969
 
تماس با ما : 88058327-021
ایمیل : info@kankashgaranco.com


هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل صنایع آموزش

هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل صنایع آموزش
1398/07/20

نویسنده : dundas.com/solutions/industry اخبار

هوش تجاری راه را برای شما روشن میکند، راه حل صنایع آموزش

با استفاده از سیستم های تحلیل داده قادر خواهید بود مؤسسات آموزشی زیر نظر خود را به دسترسی بهتر اطلاعات مهم تجهیز کنید.


به جهت امنیت سرمایه گذاری دولت ها، مؤسسات آموزشی زیر فشار بیشتری نسبت به قبل هستند تا مقیاس عملکردشان را با یک نمایش قابل فهم تر ارائه کنند. با  استفاده از سیستم های تحلیل داده قادر خواهید بود مؤسسات آموزشی زیر نظر خود را به دسترسی بهتر اطلاعات مهم تجهیز کنید و در کل با دیدگاه وسیع تری میتوانید عملکرد و گزارشدهی مؤسسات را بهبود بخشید.

 

موفقیت دانش آموزان

دانش آموزانِ خود را کمک کنید تا نمره ها، معدل، مسائل مالی، فرم های کاریابی، برنامه های ثبت نام و سایر مسائل مربوطه قابل اندازه گیری را بر روی داشبوردِ پورتالِ وبِ مخصوص دانش آموزان پیگیری کنند.

 

امکانات

با استقرار سیستم های تحلیل داده قادر خواهید بود با دنبال کردن ابتکارات سبز و کنترل هزینه ها و اطمینان حاصل کردن از اینکه ساختمان های مجموعه در موقعیت مناسبی هستند، از نحوه تأثیر گذاری آنها بر خط مشی مجموعه آگاهی یابید. میتوانید از اینکه امکانات مجموعه در بهترین شرایط فعالیت خود هستند یا نه، و اینکه کدام امکانات در حال استفاده است و کدامیک دارای گنجایش برای گروه های بزرگتر دانش آموزان است اطمینان حاصل کنید.

 

توسعه نیروی کار

مراکز کار و استخدام میتوانند به دانش آموزان در انتخاب برنامه مناسب بوسیله معیارهای مرتبط با کار مانند نرخ جانمایی، زمان جانمایی، حقوق و دستمزد، نرخ فراغت از تحصیل و میزان رضایت دانش آموز به آنها کمک کنند.

 

جذب سرمایه

شما منحصراً از یک منبع، جذب سرمایه نمیکنید، بنابراین یک داشبورد میتواند بسادگی مبالغ اهدایی فارغ التحصیلان، تأمین کنندگان سرمایه، و بودجه های سالیانه را را دنبال کند. یک داشبوردِ مصوّر میتواند خزانه مدرسه را یاری کند و کار آنها را بطور شگفت انگیزی آسان کند. آمار، عادات و جمعیت شناسی مربوط به خود را به منظور ایجاد کمپین های تبلیغاتی و جذب سرمایه مؤثرتر بر روی داشبورد تحلیل کنید.