آدرس : خیابان شیراز جنوبی - پلاک 20
مجتمع سبز - طبقه هشتم - واحد جنوبی
کد پستی: 1436953969
 
تماس با ما : 88058327-021
ایمیل : info@kankashgaranco.com


بهترین تمرینات برای استقرار BI خودکار در Qlik Sense (بخش1)

بهترین تمرینات برای استقرار BI خودکار در Qlik Sense
1398/11/13

نویسنده : Amey Varangaonkar

بهترین تمرینات برای استقرار BI خودکار در Qlik Sense (بخش1)

در این مقاله نگاهی می اندازیم که مهمترین مواردی که باید هنگام پیاده سازی self-service نرم افزار Qlik Sense در نظر داشت.


بعنوان بخش اساسی در استقرار Qlik Sense ، بسیار مهم است که بخش IT توجه کند که self-service BI قوانین بکارگیری و دینامیک مخصوص به خود را دارد. موارد استفاده متنوع و متعاقباً گروهی کاربران نیاز به ارزیابی دارد. نظارت همیشه باید باشد اما کاربران حرفه ای نباید حس کنند که محدود شده اند. وقتی این قوانین بر کاربران حرفه ای غلبه کند، بدست آوردن دیگر کاربران آسانتر است.


Qlik Sense،  QlikView نیست
بزرگترین چالش و مغالطه اینست که در اصل، سازمان توسط خود Qlik  یا شخص دیگری فروخته شد. اینکه Qlik سالها روی نسخه اولیه Qlik Sense به نام Qlik.Next کار میکرد، کمکی به آن نکرد. Qlik Sense در بهترین حالت پسر عموی  Qlik Viewاست، از یک فامیل اند اما هم خون نیستند.

فکری غیر از این، انتظارات غلطی را بوجود میاورد و در پی آن، کسب و کار پیام های اشتباهی را به سهامداران میفرستد و توجه را به سوی IT معطوف نمیکند که BI خود بخودی نمیتواند با همان روش نرم افزارهای تحلیلی قدیم که در اینجا منظور QlikView است پیاده سازی شود. وقتی سهامداران متوجه شوند که Qlik Sense نمیتواند داشبوردهای QlikView را بازیابی و تکرار کند ناامید میشوند.

نصب Qlik Sense به تنهایی محیط BI خودبخودی را خلق نمیکند

نصب کردن Qlik Sense  و دسترسی دادن ابزار به کاربران تازه شروع ماجراست و راه بسیاری مانده تا از تمام قابلیت هایش استفاده شود. زیر ساخت نیازمند طراحی و برنامه ریزی، پردازش کیفیت داده ها، گردآوری داده هاست و تعیین اینکه چه کسی تمایل به استفاده از پلتفرم و از چه نوع داده ای دارد. اگر داده ها قابل دسترسی توسط سایر کابران نباشند، تحلیل داده ها بدون هدف باقی میماند.

اطمینان حاصل کنید که پایگاه داده ها یا مشابه های آن در جای خود قرار دارند و کسب و کار، موارد استفاده از تحلیل خود بخودی داده ها را دارا باشد. شخص مناسب کسی است که با کسب و کار یا پروژه ای با حجم بسیار زیادی از داده ها سرو کار داشته باشد و کاربران کسب و کار، کسانی باشند که با صفحات اکسل بسیار زیادی که نیاز به تحلیل شدن از زوایای گوناگون دارند احاطه شده باشند. بهترین انتخاب شما Qlik Sense خواهد بود.

بخش IT بر محیط Qlik Sense نظارت کند نه کنترل

IT نیاز به یادگیری قوانین جدیدی دارد که مسائل قدیمی را به چالش میکشد، که self-service BI  یکی از آنهاست. ساخت محیطی با خط مشی ها و قوانین و نظارت بر روی اینکه کاربران از آنها پیروی کنند، نه اینکه توانایی های آنها را محدود سازند. این محیط کاری، نیاز به ورود کاربران نیز دارد و باید منعطف باشد.

همچنین بسیاری از متخصصین IT با دادن اختیارات بسیار به کاربران موافق نیستند و معتقدند اینکار سبب هرج و مرج میشود. با اینکه این ریسک وجود دارد، اما باید بر این ترس غلبه کرد. کابران عاشق نرم افزرهای تحلیل داده هستند و مشتاقند از IT کمک بگیرند تا داشبوردهای ارزشمندی بسازند و از اینکه توسط دامنه وسیعی از کاربران مورد استقبال قرار بگیرد اطمینان حاصل کنند.